homehet conceptde bedenkerin de praktijknieuwscontact

Waar zorgt het Panda Concept voor?

Maatschappelijk betrokken

Door het werken met kwetsbare kinderen voldoet de club aan haar maatschappelijke betrokkenheid.

Actieve participatie

Alle kinderen hebben er baat bij om actief deel te nemen aan de maatschappij, dus ook bij hockeyclubs.

Veilige omgeving

De kinderen sporten in een veilige en vertrouwde ongeving.

Plezier in het spel

Veiligheid, vertrouwen en plezier.

Meer leden voor uw club

Door toepassing van het Panda Concept kunt U kwetsbare kinderen bij uw club betrekken en geleidelijk  lid maken.

Hockeyclub Delfshaven in Rotterdam past het
Panda Concept al succesvol toe. Welke club volgt?